Södra Gärds SKF 

Startsida

Luftgevär

Korthåll

Gevär

K-pist

Föreningen
historia

Kalendarium

Foto 

 

Föreningen bildades den 12 februari 1968, efter en sammanslagning  av Degeberga (troligen grundad 1914), Maglehemsortens  (grundad 1916) och Huaröds skytteföreningar.
Första styrelsen bestod av:
ordf. Gustaf Andersson,
v.ordf. Albert Persson,
sekr. Carl-Gustaf Andersson,
v.sekr. Reinhold Olsson,
kassör och materialförv. Bertil Nilsson,
ledamöter Anders Andersson, Sven-Erik Nilsson och Hans Åke Nilsson.
Skjutbana blev Degebergas vid Herremöllan, medan banorna i Maglehem och Huaröd lades ner.
Den 1/12 1968 började vi skjuta luftgevär i gamla sporthallen i Degeberga.
Ungdomsskytteföreningen bildades 1970.
1981 beslöts att göra en korthållsbana på 50m och använda vallen vid 200m. Banan färdigställdes 1982.
Beslöts om överbyggnad av 300m och 200m vallarna vid årsmötet 1982 och detta blev färdigt 1983.
Skrivelse sändes till Kristianstads kommun om önskan av en ny lokal för luftgevärsskytte i januari 1983. Men föreningen fick tag i egen lokal, i förre detta hönseriet Degeberga och kontrakt undertecknades i augusti 1983. Anslag för iordningställande erhölls både från kommunen och skytteöverstyrelsen.
Luftgevärsskytte anordnades för funktionshindrade från Furuboda under några år med start 1985 men efter några år byggde man en egen bana på Furuboda.
Hanöbuktscupen för korthållsskytte startade 31/5 1984, första året med 62 starter.
Styrelsen beslöt 7/8 1985 att renovera och dra in elström till paviljongen. Ansökan om bidrag lämnades in och erhölls. Framdragningen av el vållade en del besvär men det löste sig. Invigningsfesten blev den 13/9 1986.
Gärdscupen för luftgevär startade i november 1992, med 96 starter första året.
Föreningens nuvarande styrelse: ordf. Carl-Gustaf Andersson, v.ordf. Sune Persson, sekr. Stefan Johansson, v.sekr. Gun Britt Bosson, kassör Bo Andersson, ledamöter Björn Olsson och Djonny Jenssen.
Föreningen har sin största verksamhet på luftgevär där man numera använder sig av höj och sänkbara bord med elektriska taveltransportörer. Vi har moderna gevär med kolsyrepatroner vilket gör att skytten inte behöver göra några svåra laddningsrörelser utan bara föra in kulan. Du kan läsa mera om detta på annan plats.

Carl-Gustaf Andersson
ordförande